Aktualności,  Uroczystości

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019!!!

Odświętnie ubrani uczniowie wraz z towarzyszącymi im rodzicami zgromadzili się na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2018/2019. O godz. 9.00 wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej, którą odprawił Ksiądz Adam Stachowicz.
W dalszej części uroczystości, w budynku szkoły, po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, obecnych na sali serdecznie powitała pani Dyrektor Wioletta Grobel i stwierdziła w swoim przemówieniu, że „ dla społeczności szkoły to szczególnie uroczyste i historyczne rozpoczęcie roku szkolnego – i to z kilku powodów. Odbywa się w wyjątkowym dla wszystkich Polaków momencie – 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Ten rok szkolny to także kontynuacja reformy oświaty, która kierunkuje polską szkołę na wszechstronny rozwój i wsparcie uczniów. Wynikiem zmian w systemie edukacji jest egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpią najstarsi uczniowie.
W tym ważnym dniu zaszczycili nas swoją obecnością znamienici Goście: Poseł na Sejm RP – Pan Rafał Weber oraz Wójt i Gospodarz Gminy Zaleszany – Pan Paweł Gardy, to dla nas szczególne wyróżnienie”.
Podczas tej wyjątkowej uroczystości głos zabrała także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Mierzwa, która podziękowała Panu Posłowi i Panu Wójtowi za wszelkie działania na rzecz szkoły. Zapewniła również, że rodzice w trakcie roku szkolnego będą wspierać działania szkoły oraz zadeklarowała pomoc i współpracę z nauczycielami.
Następnie przemówienia wygłosili Szanowni Goście.
W swoim wystąpieniu Pan Poseł ze wzruszeniem wspominał własne lata młodości, spędzone w murach szkoły. Prosił dzieci i młodzież, by docenili ciężką pracę nauczycieli i rodziców. Wyraził ogromną radość z zaproszenia na uroczystość. Przekazał również wspaniałą wiadomość, która uradowała uczniów, nauczycieli i rodziców – w najbliższym czasie przy szkole powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe. To spełnienie marzeń uczniów, nauczycieli i rodziców!!! Informację potwierdził Pan Wójt Paweł Gardy i stwierdził, że – „ boisko ma rozwijać talenty sportowe uczniów, a także ma służyć lokalnej społeczności”. Pogratulował także Pani Dyrektor i Nauczycielom, osiągania wspaniałych wyników i wysokiego poziomu edukacyjnego, o czym świadczy ilość przyznanych uczniom Nagród Wójta. Przemówienia Gości zostały nagrodzone gromkimi brawami. Uroczystość uświetnił występ klasy ósmej, która przygotowała wraz z wychowawcą – panią Edytą Idec – ciekawy program artystyczny.
Z racji nowego roku szkolnego życzymy uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy zaś nauczycielom i dyrekcji zadowolenia z owoców ich pedagogicznej pracy.

Możliwość komentowania Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019!!! została wyłączona