Rada Rodziców

Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2019

 

Prezydium Rady Rodziców:

Katarzyna Mierzwa – przewodnicząca

Anna Grzeszczuk – zastępca przewodniczącego

Danuta Kędziora – sekretarz

Alicja Iwasieczko – skarbnik

Dorota Kowalik – członek

Magdalena Sławek – członek

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Katarzyna Słomianny – przewodnicząca

Anna Kopała – członek

Marta Trela – członek