Aktualności,  Dla nauczycieli,  Dla rodziców,  Dla uczniów,  Dokumenty szkolne

  Plan diagnoz w roku szkolnym 2019/2020

  Plan diagnoz w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Grupa badawcza Zakres diagnozowania Termin Odpowiedzialni
Klasa 0 Badanie dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich.

 

kwiecień 2020r. wychowawca kl. 0
Klasa I Diagnoza wstępna.

 

wrzesień 2019r. wychowawca klasy I
Klasa II Badanie kompetencji uczniów na zakończenie kl. II.

 

maj 2020r. wychowawca klasy II
Klasa III Badanie umiejętności językowych uczniów – język angielski – podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych                   w I etapie edukacyjnym.

 

maj 2020r. mgr Mirosława Ludian
Klasa III Badanie kompetencji uczniów na zakończenie kl. III – podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych                  w I etapie edukacyjnym.

 

maj 2020r. wychowawca klasy III
Klasa IV Diagnoza wstępna. wrzesień 2019r. wychowawca kl. IV, nauczyciele:

j. polskiego, matematyki, historii, przyrody

 

Klasa IV Diagnozy na zakończenie kl. IV. maj 2020r. nauczyciele:

j. polskiego, matematyki, historii, przyrody

 

Klasa V Diagnozy na zakończenie kl. V. maj 2020r. nauczyciele:

j. polskiego, matematyki, historii, geografii

 

Klasa VI Diagnozy na zakończenie kl. VI. maj 2020r. nauczyciele:

j. polskiego, matematyki, historii, przyrody

Klasa VII Diagnozy na zakończenie kl. VII.

 

maj 2020r. nauczyciele:
j. polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii
Klasa VII Badanie umiejętności językowych uczniów.

 

maj 2020r. mgr
Klasa VIII Próbny sprawdzian ósmoklasisty.  listopada 2019r.

Nowa Era

nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora
Klasa VIII Próbny sprawdzian ósmoklasisty.

 

wg propozycji CKE nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora

 

Klasa VIII Sprawdzian ósmoklasisty. 21,22,23 kwietnia 2020r. powołany przez dyrektora zespół

 

 

WAŻNE: W/w diagnozy przeprowadza się na podstawie udostępnionych przez wydawnictwa (z których nauczyciele korzystają w swojej pracy) testów i badań wiadomości oraz umiejętności. Dopuszcza się przeprowadzanie dodatkowych diagnoz nie ujętych w w/w planie.

Możliwość komentowania   Plan diagnoz w roku szkolnym 2019/2020 została wyłączona