Dla nauczycieli,  Dla rodziców,  Dla uczniów,  Dokumenty szkolne

Plan diagnoz w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Grupa badawcza Zakres diagnozowania Termin Odpowiedzialni
Klasa 0 Badanie dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich.

 

kwiecień 2019r. wychowawca kl. 0
Klasa I Diagnoza wstępna.

 

wrzesień 2018r. wychowawca klasy I
Klasa I Badanie kompetencji uczniów na zakończenie kl. I.

 

maj 2019r. wychowawca klasy I
Klasa II Badanie kompetencji uczniów na zakończenie kl. II.

 

maj 2019r. wychowawca klasy II
Klasa III Badanie umiejętności językowych uczniów – język angielski – podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych                   w I etapie edukacyjnym.

 

maj 2019r. mgr Mirosława Ludian
Klasa III Badanie kompetencji uczniów na zakończenie kl. III – podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych                  w I etapie edukacyjnym.

 

maj 2019r. wychowawca klasy III
Klasa IV Diagnoza wstępna. wrzesień 2018r. wychowawca kl. IV, nauczyciele:

j. polskiego, matematyki, historii, przyrody

 

Klasa IV Diagnozy na zakończenie kl. IV. maj 2019r. nauczyciele:

j. polskiego, matematyki, historii, przyrody

 

Klasa V Diagnozy na zakończenie kl. V. maj 2019r. nauczyciele:

j. polskiego, matematyki, historii, geografii

 

Klasa VI Diagnozy na zakończenie kl. VI. maj 2019r. nauczyciele:

j. polskiego, matematyki, historii, przyrody

Klasa VII Diagnozy na zakończenie kl. VII.

 

maj 2019r. nauczyciele:
 j. polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii
Klasa VII Badanie umiejętności językowych uczniów.

 

maj 2019r. mgr Agnieszka Romerowicz
Klasa VIII Próbny sprawdzian ósmoklasisty. 28,29,30 listopada 2018r.

Nowa Era

powołany przez dyrektora zespół
Klasa VIII Próbny sprawdzian ósmoklasisty.

 

wg propozycji CKE powołany przez dyrektora zespół

 

Klasa VIII Sprawdzian ósmoklasisty. 15,16,17 kwietnia 2019r. powołany przez dyrektora zespół

W/w diagnozy przeprowadza się na podstawie udostępnionych przez wydawnictwa (z których nauczyciele korzystają w swojej pracy) testów i badań wiadomości oraz umiejętności. Dopuszcza się przeprowadzanie dodatkowych diagnoz nie ujętych w w/w planie.

Możliwość komentowania Plan diagnoz w roku szkolnym 2018/2019 została wyłączona