Aktualności,  Konkursy i zawody

Matematyczne Asy!!!

11.06.2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaleszanach odbył się XII  Gminny Konkurs Matematyczny pod hasłem “Matematyczne Asy z klasy”, którego celem było popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów. Organizatorem konkursu była pani mgr Danuta Grzywacz. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej z Zaleszan, Majdanu Zbydniowskiego, Pilchowa, Skowierzyna, oraz Turbi.                                                                                                        

Konkurs zorganizowano w pięciu  kategoriach: klasa IV, Klasa V, klasa VI, klasa VII  i klasa VIII.                                                                                            Konkurs miał formę testu (zadania zamknięte i otwarte), na którego rozwiązanie uczniowie każdej kategorii mieli 60 minut. W kategorii klas czwartych IV miejsce zajęła Nikola Sołtyk, zaś V miejsce Joanna Latawiec. W kategorii klas piątych V miejsce przypadło Poli Mierzwie i Wojciechowi Treli. W kategorii klas szóstych V miejsce zdobyła Zuzanna Mączka. W kategorii klas siódmych na miejscu IV uplasowała się Karolina Ziara, zaś na V miejscu Alexander Iwasieczko. W kategorii klas ósmych II miejsce zdobyła Karolina Trela, a III miejsce Julia Mączka. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom GRATULUJEMY!!!                                                                                                                    

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy oraz upominki pendrive i długopisy, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział i nagrody pocieszenia w postaci długopisów. Analizując wyniki konkursu, organizatorzy i nauczyciele stwierdzili jednomyślnie, że uczniowie biorący w nim udział posiadają dużą wiedzę i umiejętności matematyczne, które  na pewno warto intensywnie rozwijać.

Bardzo Dziękujemy Rodzicom uczniów: Pani Katarzynie Mierzwie, Pani Alicji Iwasieczko oraz Pani Helenie Sołtyk za pomoc w dowiezieniu uczniów na konkurs do Zaleszan.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Możliwość komentowania Matematyczne Asy!!! została wyłączona