Aktualności,  Dla uczniów

Mamy kolejne dwie tablice multimedialne  – program „ Aktywna Tablica”

Nasza szkoła wzbogaciła się w nowoczesny sprzęt multimedialny tj. dwie tablice multimedialne wraz z projektorami i laptopami. Stało się to dzięki środkom finansowym pozyskanym z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „ Aktywna Tablica”.
Podstawowym warunkiem, który należało spełnić przy ubieganiu się o środki na ten cel było posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30Mb/s. Złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony i na ten cel nasza szkoła otrzymała 14 000 złotych, przy wkładzie własnym 3 500 złotych.
Nowoczesny sprzęt umożliwi dzieciom rozwijanie własnych kompetencji oraz przygotuje młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym. Poprzez zdobyte doświadczenia, uczniowie będą mogli poznać jakie możliwości niesie ze sobą nowa technologia, a co za tym idzie jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłości.

Możliwość komentowania Mamy kolejne dwie tablice multimedialne  – program „ Aktywna Tablica” została wyłączona