Aktualności,  Dla nauczycieli,  Dla rodziców,  Dla uczniów,  Dokumenty szkolne

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019r.

podstawa prawna:

 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.                  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

3. Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.:

 

podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.                 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.               w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

5. Egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

 

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U.             z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

 

podstawa prawna:

 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

7.

 

Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.            w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 3 września 2019r.

 

– 14 października 2019r.

 

– 2 i 3 stycznia 2020r.

 

– 21, 22 i 23 kwietnia 2020r.  –  egzamin ósmoklasisty

 

– 12 czerwca 2020r.

 

podstawa prawna:

 

§ 5 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie           organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603).

 

 

Możliwość komentowania KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 została wyłączona