Dla nauczycieli,  Dla rodziców,  Dla uczniów,  Dokumenty szkolne

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018r.


podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.   w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.
  • Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2018 r.


podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3. Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.:

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019r.


podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5. Egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

7. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.   w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 15 października 2018r.

– 2 listopada 2018r.

– 2 stycznia 2019r.

– 15, 16 i 17 kwietnia 2019r.  – egzamin ósmoklasisty

– 2 maja 2019.

– 19 czerwca 2019r.

podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie           organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603).

 

Możliwość komentowania KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 została wyłączona