Aktualności,  Dla nauczycieli,  Dla rodziców,  Dla uczniów,  Dokumenty szkolne

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych 4 września 2017r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Ferie zimowe  29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6. Ferie letnie  23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 13 października 2017r.

– 2 stycznia 2018r.

– 2 dni w marcu 2018r.

– rekolekcje wielkopostne ( do uzgodnienia z parafią)

– 30 kwietnia 2018r.

– 2 maja 2018r.

– 4 maja 2018r.

– 1 czerwca 2018r.

(podstawa prawna: § 5 ust.2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z 6.10.2010r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1147) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

 

 

Możliwość komentowania Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 została wyłączona