Dla rodziców,  Dokumenty szkolne

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

    1. Lp.
  • Termin spotkania
  •                         Tematyka
1. 18 września 2018r. Spotkanie organizacyjne- ogólne  spotkanie z dyrektorem szkoły; ogólne informacje dotyczące: kalendarza roku szkolnego 2018/2019, egzaminu ósmoklasisty, spraw organizacyjnych ( m. in. ubezpieczenie), przedstawienia planu spotkań z rodzicami, harmonogramu imprez i wydarzeń szkolnych, zmian  w składzie Radzie Rodziców.

Spotkanie z wychowawcami klas dotyczące: przedmiotowych planów oceniania, zmian w składzie rad klasowych rodziców, planów pracy wychowawczej, omówienia problemów klasowych.

2. 20 listopada 2018r. Spotkanie śródokresowe ; informacje  dotyczące ocen cząstkowych z przedmiotów  i zachowania – ogólne spotkanie z dyrektorem szkoły dotyczące spraw organizacyjnych.

Spotkanie z wychowawcami klas dotyczące: omówienia problemów klasowych, pedagogizacja rodziców.

3. do 4 stycznia 2019r. Informacje dotyczące ocen niedostatecznych  uczniów i negatywnego zachowania – spotkania indywidualne  z rodzicami poświadczone wpisem w dzienniku lekcyjnym z podpisem rodzica lub pisemne za potwierdzeniem odbioru.
4. 7 lutego 2019r. Spotkanie dotyczące przedstawienia wyników nauczania za I semestr – spotkanie ogólne  z dyrektorem szkoły i spotkania z wychowawcami klas.
5. 11 kwietnia 2019r. Informacje dotyczące ocen cząstkowych z przedmiotów  i z zachowania. Omówienie problemów klasowych. Pedagogizacja rodziców. Sprawy organizacyjne.
6.
  • do 13 maja 2019r.
  • Informacje dotyczące ocen  niedostatecznych i negatywnego  zachowania uczniów – spotkania indywidualne z rodzicami poświadczone wpisem  w dzienniku lekcyjnym z podpisem rodzica lub pisemne za potwierdzeniem odbioru.
Możliwość komentowania HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 została wyłączona