Aktualności,  Dla nauczycieli,  Dla rodziców,  Dla uczniów

   HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ 2019/2020

   HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ

  • Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Lp.

Termin spotkania

Tematyka

 

1.  18 września 2019r. Spotkanie organizacyjne – ogólne  spotkanie  z dyrektorem  szkoły; ogólne informacje dotyczące: kalendarza roku szkolnego 2019/2020, egzaminu ósmoklasisty, spraw organizacyjnych (m. in. ubezpieczenie), przedstawienia planu spotkań z rodzicami, harmonogramu imprez i wydarzeń szkolnych, zmian  w składzie Radzie Rodziców.

Spotkanie z wychowawcami klas dotyczące: przedmiotowych planów oceniania, zmian w składzie rad klasowych rodziców, planów pracy wychowawczej, omówienia problemów klasowych.

2.  II połowa listopada 2019r. Spotkanie śródokresowe ; informacje  dotyczące  ocen  cząstkowych  z przedmiotów                            i  zachowania –  ogólne  spotkanie z dyrektorem szkoły dotyczące spraw                                                                                          organizacyjnych.

Spotkanie z wychowawcami klas dotyczące: omówienia problemów klasowych,                                                                                         pedagogizacja rodziców.

 

3. do 20 grudnia 2020r. Informacje dotyczące ocen niedostatecznych  uczniów i negatywnego zachowania – spotkania indywidualne  z rodzicami poświadczone wpisem w dzienniku lekcyjnym z podpisem rodzica lub pisemne za potwierdzeniem odbioru.

 

4.  I połowa lutego 2020r. Spotkanie dotyczące przedstawienia wyników nauczania za I semestr – spotkanie ogólne                           z dyrektorem szkoły  i  spotkania  z wychowawcami klas.

 

5. II połowa kwietnia 2020r. Informacje dotyczące ocen cząstkowych z przedmiotów  i z zachowania.                                                      Omówienie problemów klasowych. Pedagogizacja rodziców. Sprawy organizacyjne.

 

6.

do 22 maja 2020r.

Informacje dotyczące ocen  niedostatecznych  i negatywnego  zachowania  uczniów – spotkania indywidualne z rodzicami poświadczone wpisem  w dzienniku lekcyjnym z podpisem rodzica  lub  pisemne  za potwierdzeniem  odbioru.

 

 

Możliwość komentowania    HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ 2019/2020 została wyłączona