Aktualności,  Konkursy i zawody

Dzień Bicia Rekordów

14 listopada po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Dzień Bicia Rekordów.

Uczniowie zgromadzili się na górnym korytarzu, aby ustanowić kilka rekordów.
Pierwszym wyzwaniem było stanie na jednej nodze. Najlepszą w kategorii klas I – III
okazała się uczennica klasy III Amelia Kaczor, a w kategorii klas IV-VII zwyciężyła
Julia Mączka uczennica klasy VII. Kolejnym zadaniem było odbijanie trzech balonów.
W tej konkurencji najlepsze okazały się: Nikola Sołtyk uczennica klasy III oraz  uczennica klasy VI Agnieszka Kaczor. Następnie uczniowie zmierzyli się w przedostatniej konkurencji, która polegała na robieniu przysiadów z zeszytem na głowie.

Najwięcej przysiadów z klas młodszych zrobiła Julia Skrzypek z klasy III, a w klasach
starszych najlepszy wynik uzyskała uczennica klasy VII Julia Mączka.
Ostatnią „ dyscypliną” było podbijanie piłeczki ping – pongowej. Najlepszy wynik w kategorii klas I-III uzyskał Igor Iwasieczko uczeń klasy III, a w kategorii klas IV – VII najlepszy okazał się uczeń klasy VII Adrian Wilk.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego ciekawego, sportowego wydarzenia, a szczególnie nauczycielowi wychowania fizycznego panu Mirosławowi Orłowskiemu.

Możliwość komentowania Dzień Bicia Rekordów została wyłączona