Plan diagnoz w roku szkolnym 2018/2019

      Grupa badawcza Zakres diagnozowania Termin Odpowiedzialni Klasa 0 Badanie dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich.   kwiecień 2019r. wychowawca kl. 0 Klasa I Diagnoza wstępna.   wrzesień 2018r. wychowawca klasy I Klasa I Badanie kompetencji uczniów na zakończenie kl. I.   maj 2019r. wychowawca klasy I Klasa II Badanie kompetencji uczniów na zakończenie kl.…

Czytaj więcej

Harmonogram imprez i wydarzeń szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej  w roku szkolnym 2018/2019  

        Lp. Termin Rodzaj uroczystości Odpowiedzialni   1.      3 września Inauguracja roku szkolnego Dyrektor szkoły (gazetka mgr E. Idec)   2.      28 września   Dzień Chłopaka SU, wychowawcy klas (gazetka mgr E. Idec)   3.      październik   Pasowanie Pierwszoklasistów i Pasowanie Przedszkolaków mgr Monika Dereń – Turek mgr Monika…

Czytaj więcej

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  Lp. Termin spotkania                         Tematyka 1. 18 września 2018r. Spotkanie organizacyjne- ogólne  spotkanie z dyrektorem szkoły; ogólne informacje dotyczące: kalendarza roku szkolnego 2018/2019, egzaminu ósmoklasisty, spraw organizacyjnych ( m. in. ubezpieczenie), przedstawienia planu spotkań z rodzicami, harmonogramu imprez i wydarzeń szkolnych, zmian  w składzie Radzie Rodziców. Spotkanie z wychowawcami klas dotyczące: przedmiotowych planów oceniania, zmian…

Czytaj więcej