Plan diagnoz w roku szkolnym 2018/2019

      Grupa badawcza Zakres diagnozowania Termin Odpowiedzialni Klasa 0 Badanie dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich.   kwiecień 2019r. wychowawca kl. 0 Klasa I Diagnoza wstępna.   wrzesień 2018r. wychowawca klasy I Klasa I Badanie kompetencji uczniów na zakończenie kl. I.   maj 2019r. wychowawca klasy I Klasa II Badanie kompetencji uczniów na zakończenie kl.…

Czytaj więcej

Harmonogram imprez i wydarzeń szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej  w roku szkolnym 2018/2019  

        Lp. Termin Rodzaj uroczystości Odpowiedzialni   1.      3 września Inauguracja roku szkolnego Dyrektor szkoły (gazetka mgr E. Idec)   2.      28 września   Dzień Chłopaka SU, wychowawcy klas (gazetka mgr E. Idec)   3.      październik   Pasowanie Pierwszoklasistów i Pasowanie Przedszkolaków mgr Monika Dereń – Turek mgr Monika…

Czytaj więcej

Mamy kolejne dwie tablice multimedialne  – program „ Aktywna Tablica”

Nasza szkoła wzbogaciła się w nowoczesny sprzęt multimedialny tj. dwie tablice multimedialne wraz z projektorami i laptopami. Stało się to dzięki środkom finansowym pozyskanym z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „ Aktywna Tablica”. Podstawowym warunkiem, który należało spełnić przy ubieganiu się…

Czytaj więcej